06 - 2467 5125 | 06 - 2393 4844 | 0181 - 675 145 | 0181 - 620115 info@uvvw.nl

Uitgebreider dan het minimaal pakket is het minimaal plus pakket. Dit pakket kost € 2700,00.

Ook dit is een vast pakket, waarbij geen aanpassingen mogelijk zijn.

Het pakket omvat het volgende:

 • Na melding van het overlijden wordt de uitvaart bij u thuis of op locatie besproken. Het opdrachtformulier, incl. de prijs van                € 2700,00, wordt door beide partijen ondertekend.
 • Vervoer binnen onze regio van de plaats van overlijden naar een rouwcentrum.
 • gebruik koeling gedurende 4 dagen.
 • Verzorgen en kleden van de overledene.
 • Levering van een eenvoudige eikenfineer kist (zie foto).
 • Wij verzorgen de wettelijk voorgeschreven formaliteiten, zoals de akte van overlijden en het verlof tot crematie.
 • De akte van overlijden krijgt u via de mail toegestuurd en een paar dagen later via de post het origineel.
 • Mogelijkheid tot afscheid nemen met max. 10 personen in het rouwcentrum gedurende drie kwartier. Tijdens het afscheid nemen heeft u de beschikking over koffie en/of thee.
 • 15 rouwbrieven uit de standaard collectie, incl. porto en verzendset.
 • Vervoer naar het door ons bepaalde crematorium.
 • De crematie betreft een zogeheten technische crematie, zonder aanwezigheid van nabestaanden. De crematie vindt zo snel mogelijk, maar uiterlijk de volgende morgen vroeg, na het afscheid plaats in een door ons te bepalen crematorium in de regio Rotterdam.
 • De as wordt verstrooid op een strooiveld, of kan bij ons, na minimaal 1 maand, worden afgehaald.