06 - 2467 5125 | 06 - 2393 4844 | 0181 - 675 145 | 0181 - 620115 info@uvvw.nl

BETALEN VAN DE UITVAART

 

Tegenwoordig zijn veel mensen zich bewust welke kosten een uitvaart met zich mee kan brengen. Om dit af te dekken sluiten zij een uitvaartverzekering af. Hiermee wordt voorkomen dat nabestaanden met onverwachte kosten worden opgezadeld.

Er zijn verschillende vormen van uitvaartverzekeringen.

Als eerste is er een zogeheten sommenverzekering. Deze is bij diverse maatschappijen af te sluiten, al dan niet met vragen over de gezondheidstoestand op dat moment. Een sommenverzekering keert bij overlijden van diegene die verzekerd is volgens de polis het bedrag uit dat op de polis genoemd wordt. Tegenwoordig indexeren veel maatschappijen deze polissen, afhankelijk van het behaalde bedrijfsresultaat. Het bedrag wordt uitgekeerd aan degene die de uitvaart regelt of aan de door de opdrachtgever ingeschakelde uitvaartondernemer.

 

 

 

Ook bestaan er maatschappijen die een naturaverzekering aanbieden, zoals de Dela,  Monuta, etc.

Bij een overlijden keren zij een pakket diensten uit. Zij willen dat u de uitvaart door hun eigen uitvaartverzorger laat uitvoeren. U bent hiertoe niet verplicht, maar zij straffen dit af door minder uit te keren aan een door u zelf geselecteerde uitvaartondernemer. Ook als u alle regels voor de uitkering volgt komt het toch vaak voor dat u nog een forse narekening krijgt doordat u duurdere opties worden voorgelegd en zij veel met franchisenemers werken, die ook een eigen verdienmodel hebben.

Voor het betalen van de uitvaart krijgt u normaal gesproken na één of twee weken een factuur, welke u binnen drie weken kunt voldoen.

Als wij verzekeringspolissen voor u opsturen, waarbij de uitkering op onze rekening wordt gestort, dan ontvangt u de nota pas als de gehele verzekeringsuitkering rond is. Sommige verzekeraars nemen ruim de tijd voor zij tot uitkering overgaan, de gehele afhandeling kan dan soms twee tot drie maanden duren.

 

In afwijkende gevallen kunnen wij een zekerheidsstelling vragen in de vorm van een bankgarantie of een geheel/gedeeltelijke vooruitbetaling.

Soms komt het voor dat er totaal geen financiële middelen zijn.

In dat geval raden wij mensen aan zelf geen aktie te ondernemen, maar ons een offerte te laten uitbrengen. Met deze offerte gaat u naar de gemeente, waar de overledene zich bevindt. De gemeente moet in deze situatie ons  (of een andere uitvaartonderneming )opdracht geven tot het uitvoeren van de uitvaart. Wel zal zij meestal de kosten later proberen te verhalen op de nabestaanden, waartoe zij gerechtigd zijn op basis van de wet op de lijkbezorging.

Wilt u de kosten in eigen hand houden dan kunt u ook gebruik maken van ons minimaal pakket of het crematiepakket Afscheid.

Dag en nacht bereikbaar

Voor meldingen van overlijden dag en nacht bellen:
0181 – 675145
0181 – 620115