06 - 2467 5125 | 06 - 2393 4844 | 0181 - 675 145 | 0181 - 620115 info@uvvw.nl

MINIMAAL PAKKET

Het Minimaal Pakket is de meest voordelige uitvaart die bij ons mogelijk is.

De prijs van dit pakket bedraagt € 1950,00.

Het betreft een vast pakket, waarbij geen aanpassingen mogelijk zijn.

Dit Minimaal Pakket is bedoeld voor mensen die een uitvaart moeten regelen terwijl er vaak geen of weinig emotionele binding is met de overledene.
Ook komt het voor dat er simpelweg geen financiële middelen voorhanden zijn.

Soms heeft de overledene uitgesproken dat de uitvaart op de meest simpele manier die mogelijk is dient te geschieden.

Als kinderen voor de uitvaart van een ouder staan waar zij soms 30 of 40 jaar geen contact mee hebben gehad, blijven zij toch wettelijk verantwoordelijk voor de kosten. Zij kunnen de uitvaart aan de gemeente overlaten, maar deze zal de kosten altijd achteraf verhalen op de kinderen of echtgeno(o)t(e). Het is dan altijd verstandiger de zaken zelf ter hand te nemen om zo voordeliger uit te zijn. Met ons Minimaal pakket scheelt dit aanzienlijk.

In dit Minimaal Pakket is het volgende opgenomen:

 

  • Het overlijden wordt telefonisch gemeld. Hierna wordt de gang van zaken besproken (bij u thuis of telefonisch). U krijgt een opdrachtformulier met alle gegeven en de prijs          (€ 1950,00). De eerste pagina dient u te ondertekenen.
  • Wij vervoeren de overledene naar het rouwcentrum, waar verder geen bezoek mogelijk is.
  • Wij verzorgen en kleden de overledene met door u uitgezochte kleding.
Low Budget Pakket gebruit deze kist
  • Er wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige uitvaartkist.
  • Wij verzorgen de wettelijk voorgeschreven formaliteiten, zoals de akte van overlijden en het verlof tot crematie.
  • De akte van overlijden krijgt u via de mail toegestuurd en een paar dagen later via de post het origineel.
  • Wij vervoeren de overledene naar een door ons te bepalen crematorium in de regio Rotterdam.
  • Na ca. 3 dagen vindt de crematie plaats op een door ons te bepalen tijdstip in een door ons te kiezen crematorium. Dit betreft een zogenoemde technische crematie, waarbij niemand  aanwezig is. U krijgt wel van te voren bericht wanneer de crematie plaats zal vinden.
  • De as wordt verstrooid op het strooiveld van het crematorium, tenzij u de asbus zelf bij ons wilt ophalen. U kunt dit op het opdrachtformulier aangeven.

Sommige zorginstellingen brengen na een overlijden nog kosten in rekening, meestal op basis van hun algemene voorwaarden.
Deze nota kunnen wij voldoen, maar zullen de kosten zonder opslag aan u doorberekenen. Ook kunt u aangeven dat u deze rekening rechtstreeks zelf wilt ontvangen.

Dag en nacht bereikbaar

Voor meldingen van overlijden dag en nacht bellen:
0181 – 675145
0181 – 620115